Kiinteistövahinkojen projektinjohtopalvelut

Kun kiinteistössä on tapahtunut vahinko tai vaurio, olemme apunasi koko korjaushankkeen ajan heti jälkivahinkojentorjuntatöiden aloituksesta korjatun kiinteistön luovutukseen.

Projektinjohtajan läsnäolo jo jälkivahinkojentorjunta vaiheessa on ensi arvoisen tärkeää koko korjaushankkeen onnistumisen kannalta. 


Vahinkokohteen hankevaiheet:

- Jälkivahinkojentorjunta

- Purku- ja puhdistustyöt

- Rakenteiden kuivaukset, hajunpoistot jne... työt

- Jälleenrakennustyöt


Toimintamme on mahdollisuuksien ja resurssitilanteen mukaan 24/7.