Kiinteistövahinkojen rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut

Kun kiinteistössä on tapahtunut vahinko tai vaurio, olemme apunasi koko korjaushankkeen ajan heti jälkivahinkojentorjuntatöiden aloituksesta korjatun kiinteistön luovutukseen.

Rakennuttajan / projektinjohtajan läsnäolo jo jälkivahinkojentorjunta vaiheessa on ensi arvoisen tärkeää koko korjaushankkeen onnistumisen kannalta. 


Vahinkokohteen hankevaiheet:

- Jälkivahinkojentorjunta

- Purku- ja puhdistustyöt

- Rakenteiden kuivaukset, hajunpoistot jne... työt

- Jälleenrakennustyöt


Toimintamme on mahdollisuuksien ja resurssitilanteen mukaan 24/7.