Kohdekatselmus

Palvelun tarkoitus on tuoda tiedot katselmuksen kohteesta kirjalliseen muotoon nopeasti ja kustannustehokkaasti esittäen tilaajalle näkemyksiä, sekä ratkaisuja tilanteeseen rakennuttajan näkökulmasta

Katselmuksessa otetaan kantaa kohteen erityispiirteiden asettamiin vaatimuksiin koko rakennushankkeen näkökulmasta tarvittaessa aina projektiryhmän / suunnittelijoiden valinnasta toteutustavan valintaan sekä teknisiin yksityiskohtiin. 

Katselmuksen tekijällä on aina FISEN:n myöntämä rakennuttajan pätevyys RAP.

Katselmus esimerkkejä:

- Erilaiset rakennusten ongelmat

- Kiinteistöjen vauriot- ja vahingot

- Rakennusten runkorakenteiden epävarmuustekijät

- Kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustyöt

- Vuokralaismuutostyöt

- Riskiarviot

Toimintamme on mahdollisuuksien ja resurssitilanteen mukaan 24/7.